PROGRAM

DETTA HÄNDER I HÖST

  September

 

 Sönd 15 Församlingsdag


 Månd 23 18.30 Körövning


 Onsd 25 14.30 Dagledigträff med Roland Freed


 Sönd 29 11.00 Gudstjänst med nattvard

 Jan Bengtsson
 Oktober


 Månd 7 18.30 Bibel och Bön


 Sönd 13 11.00 Gudstjänst med Birger Ackeby


 Sönd 27 11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson


 Onsd 30 14.30 Dagledigträff med Måndagssångarna

 från Frälsningsarmén i Nässjö 

 November


 Lörd 2 18.00 Cafékväll med Ten Swedes


 Månd 11 18.30 Bibel och Bön


 Sönd 17 10.00 Gudstjänst nattvard

 Jan Bengtsson och Helen med vänner


 Månd 21 18.30 Sångövning


 Onsd 27 14.30 Dagledigträff med Second Hand Brothers