PROGRAM

DETTA HÄNDER I VÅR

 

 

April

 

  1  Måndag 18.30 Bibel och Bön

  7  Söndag  18.30 Gudstjänst, med Paul Snälls

  8  Måndag 18.30 Körövning

 13 Lördag     9.00 - Städdag i kyrkan

 21 Söndag 11.00  Påskgudstjänst med Jan Bengtsson och Helen med vänner, nattvard

 24 Onsdag 14.30 Dagledigträff, Per Malmqvist och Uno Säll

 25 Torsdag 18.30 Körövning

 30 Tisdag   19.00 Valborgskväll med Andreas Karlsson och Församlingskören

                              Fika - Gemenskap - Fackeltåg - BrasaMaj


  6  Måndag 18.30 Bibel och Bön

 12 Söndag  11.00 Gudstjänst med Kenneth Israelsson och Team Ek

 26 Söndag  11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson, Våroffer