Barn som leker

Barn och unga


Vi har aktiviteter för alla från 7 år och uppåt!

Församlingens barn- och ungdomsarbete

Välkommen till Missionskyrkans barn och ungdomsarbete (Equmenia) i Fredriksdal

Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Equmenia vill vara en öppen rörelse där var och en är fri att själv ta ställning till bekännelsen och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia.

Ordförande i Equmenia är Jörgen Johnsson 072 465 33 66

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.