PROGRAM


DETTA HÄNDER I SOMMAR  Efter gudstjänsterna erbjuds det fikagemenskap!


 


 Juni

 


 Söndagen 19      10.00  Gudstjänst med Jan Bengtsson 

                                        Vi sjunger de älskade sommarpsalmerna tillsammans