PROGRAM


DETTA HÄNDER I SOMMAR
 Augusti


  Söndagen 1    10.00  Vår pastor Jan Bengtsson talar

                                     och vi sjunger tillsammans 


  Söndagen 15  10.00  Sommargudstjänst


  Söndagen 29  10.00  Jan Bengtsson predikar

 

  Efter gudstjänsterna fikar vi medhavt kyrkkaffe i trädgården!

  .