PROGRAM

DETTA HÄNDER I SOMMAR

 Augusti


 Måndag 10       18.30 Bibel och Bön

 

 Söndag 16        10.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson

                                     

 Måndag 24        18.30 Körövning


 Söndag 30        10.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson

                                     och församlingskören


 September


 Måndag 7         18.30 Bibel och Bön

 

 Söndag 13        11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson


 Söndag 27         Församlingsdag