PROGRAM


DETTA HÄNDER I HÖST  Efter gudstjänsterna erbjuds det fikagemenskap! September Söndag  25  11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson samt Helen med vänner

                                Nattvardsfirande


 Onsdag 28  14.30 Dagledigträff med den skönsjungande  "grävmaskinisten" Göran                                            Johansson som ackompanjeras av Helen Samuelsson.


 Oktober


 Måndag 3  18.30 Bibel och Bön


 Söndag 9   11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson 


 Söndag 23 11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson 


 Onsdag 26 14.30 Dagledigträff med Wille Oscarsson 


 November


 Lördag  5   18.00 Cafekväll i Allhelgonatid


 Måndag 14 18.30 Bibel och Bön


 Söndag 20 15 - 17 Julmarknad


 Måndag 21 18.30 Körövning


 Onsdag 23 14.30 Dagledigträff med Jonas Lindbäck

 

 Söndag 27  11.00 Adventsgudstjänst med Jan B och Kören


 


 December