PROGRAM


DETTA HÄNDER I VINTER  Efter gudstjänsterna erbjuds det fikagemenskap!


 

 Januari


 Söndag 29 10.00  Församlingens årsmöte Februari


 Måndag 6  18.30 Bibel och Bön


 Söndag 12 11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson


 Söndag 26  11.00 Gudstjänst med Jan Bengtsson