SÅNG & MUSIK


KOM MED OCH SJUNG!

I församlingen finns ett rikt sång- och musikliv och det är en viktig del i våra gudstjänster.

Vi har en församlingskör där alla är välkomna att sjunga med.

Utöver det finns det en kvartett-

Vid gudstjänster sjunger vi alltid ett flertal sånger ur vår sångbok där alla får sjunga med.

Sångerna vi sjunger handlar om vår tro på Jesus.      Fredriksdals Missionsförsamling