SÅNG & MUSIK


KOM MED OCH SJUNG!

I församlingen finns ett rikt sång- och musikliv och det är en viktig del i våra gudstjänster.

Vi har en församlingskör där alla är välkomna att sjunga med.

Utöver det finns det en kvartett samt en duo.

Vid gudstjänster sjunger vi alltid ett flertal sånger ur vår sångbok där alla får sjunga med.

Sångerna vi sjunger handlar om vår tro på Jesus.      Fredriksdals Missionsförsamling