EQUMENIA


EQUMENIA

Välkommen till Missionskyrkans barn och ungdomsarbete (Equmenia) i Fredriksdal


Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Equmenia vill vara en öppen rörelse där var och en är fri att själv ta ställning till bekännelsen och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia.


Ordförande i Equmenia är Jörgen Johnsson 072 465 33 66