Uthyrning

”/”

Uthyrning av kyrkan sker genom kontakt med

Jonas Jonsson, 073 840 15 24

Uthyrningskostnaden för kyrkan är enligt följande:

Hela övervåningen                                           900:-

Hela övervåningen utom kyrksal                      600:-

Samling < 10 pers. (ex. styrelsemöte)              300:-

Dygnshyra                                       1200:-                                              

Teknikerhjälp                                                    250:-

Datakanon                                                         250:-

Städning av lokal ska alltid ske!